Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Drejtor i Përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe si Drejtor i Autoritetit të Aviacionit Civil, 1 336 652 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura nga ushtrimi i aktivitetit të noteres, 3 488 939 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Nxjerrë certifikatë pronësie për një ap. banimi me sip. 400 m2, dhuratë nga familja.
2) Bashkëshortët regjistruar në ZVRPP Krujë pasuri e paluajtshme e llojit godinë banimi 2 katëshe me sip. 85 m2 për çdo kat, 15 000 dollar.
3) Bashkëshortët regjistruar në ZVRPP Krujë pasuri e paluajtshme e llojit godinë banimi 1 katëshe me sip. 266 m2, 15 000 dollar, pjesa takuese 50%.
3) Depozitë bankare pakësuar me 18 600 euro.
4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 779 euro.
5) Çelur depozitë bankare më 16.03.2016 në vlerën 250 000 dollar me të ardhura nga maturimi i depozitës së mëparshme në vlerën 652 729 dollar.
6) Krijuar gjendje cash prej 372 729 dollar nga diferenca e depozitës së maturuar dhe depozitës së re.
7) Gjendje llogari bankare shtuar me 2 772 dollar.
8) Gjendje llogari bankare shtuar me 878 692 lekë.
9) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 438 euro, dhuratë nga gjyshja.
10) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 430 euro, dhuratë nga gjyshja.
11) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 414 euro, dhuratë nga gjyshja.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 373 578 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 572 119 lekë.