Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Drejtor i Përgjithshëm në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe si Drejtor i Autoritetit të Aviacionit Civil, 1 336 652 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura nga ushtrimi i aktivitetit të noteres, 3 488 939 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Nxjerrë certifikatë pronësie për një ap. banimi me sip. 400 m2, dhuratë nga familja.
2) Bashkëshortët regjistruar në ZVRPP Krujë pasuri e paluajtshme e llojit godinë banimi 2 katëshe me sip. 85 m2 për çdo kat, 15 000 dollar.
3) Bashkëshortët regjistruar në ZVRPP Krujë pasuri e paluajtshme e llojit godinë banimi 1 katëshe me sip. 266 m2, 15 000 dollar, pjesa takuese 50%.
3) Depozitë bankare pakësuar me 18 600 euro.
4) Gjendje llogari bankare pakësuar me 779 euro.
5) Çelur depozitë bankare më 16.03.2016 në vlerën 250 000 dollar me të ardhura nga maturimi i depozitës së mëparshme në vlerën 652 729 dollar.
6) Krijuar gjendje cash prej 372 729 dollar nga diferenca e depozitës së maturuar dhe depozitës së re.
7) Gjendje llogari bankare shtuar me 2 772 dollar.
8) Gjendje llogari bankare shtuar me 878 692 lekë.
9) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 438 euro, dhuratë nga gjyshja.
10) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 430 euro, dhuratë nga gjyshja.
11) Fëmijë i mitur, depozitim në llogari Futura prej 2 414 euro, dhuratë nga gjyshja.
12) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 373 578 lekë.
13) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare shtuar me 572 119 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shlyer në vitin 2016 vlera -17 830 euro për kredi bankare marrë më 29.09.2008 me principal 153 000 euro, afat shlyerje 10 vjet dhe interes 5.9 %. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 34 422 euro.