Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Bashkie 713 392 lekë.
2) Të ardhura nga dietat 349 625 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura nga bonusi për transportin si Kryetar Bashkie 540 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 142 560 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhurat nga paga 529 756 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga shitja e një automjeti në pronësi 100% të Z. Krosi 500 000 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion245%
Të tjeraNuk ka


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara për shkollimin e vajzës 372 500 lekë.