Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 568 595 Lekë nga paga si Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale për periudhën Janar- Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 2 970 Euro nga qiraja.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, të ardhura në vlerën 707 903 Lekë nga paga pranë OSHEE-së, për periudhën 01.01.2019-16.04.2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 343 032 Lekë në llogarinë bankare të pagës për vitin 2019.
2) Pakësuar me 1 800 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2019.
3) Shtesë 2 555 Lekë në depozitën bankare të kursimit për vitin 2019.
4) Pakësuar me 940 Dollarë llogaria rrjedhëse.
5) Kredi bankare (kredi shtetërore e lehtësuar) për blerje apartamenti e marrë sipas Kontratës Tetor 2011, me vlerë 5 000 000 Lekë, me normë interesi 4%, me afat 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 277 871 Lekë ndërsa gjendja e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2019 është 4 007 333 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 508 915 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2019.
7) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 122 098 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2019.
8) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 16 Lekë në llogarinë bankare të përbashkët.
9) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 350 000 Lekë në mjetet monetare cash për vitin 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 277 871 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në Tetor 2011 në vlerën 5 000 000 Lekë, për blerje apartamenti.