Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura në vlerën 1 570 352 Lekë nga paga si Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale për periudhën Janar- Dhjetor 2020.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura në vlerën 3 600 Euro nga qiraja.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksionNuk ka
Të tjera
1) Shtesë 538 637 Lekë në llogarinë bankare të pagës për vitin 2020.
2) Pakësuar me 1 800 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2020.
3) Shtesë 1 779 Lekë në depozitën bankare të kursimit për vitin 2020.
4) Pakësuar me 42 Dollarë llogaria rrjedhëse.
5) Kredi bankare (kredi shtetërore e lehtësuar) për blerje apartamenti e marrë sipas Kontratës Tetor 2011, me vlerë 5 000 000 Lekë, me normë interesi 4%, me afat 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 273 798 Lekë ndërsa gjendja e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2020 është 4 041 019 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 461 111 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2020.
7) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 21 729 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2020.
8) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 12 Lekë në llogarinë bankare të përbashkët.
9) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 500 000 Lekë në mjetet monetare cash për vitin 2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 273 798 Lekë, për shlyerjen e kësteve të kredisë së marrë në Tetor 2011 në vlerën 5 000 000 Lekë me normë interesi 4%, me afat shlyerje 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i mbetur ende pa shlyer është 4 041 019 Lekë.