Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 568 595 Lekë nga paga si Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale për periudhën Janar- Dhjetor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 2 970 Euro nga qiraja.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, të ardhura në vlerën 707 903 Lekë nga paga pranë OSHEE-së, për periudhën 01.01.2019-16.04.2019.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 343 032 Lekë në llogarinë bankare të pagës për vitin 2019.
2) Pakësuar me 1 800 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2019.
3) Shtesë 2 555 Lekë në depozitën bankare të kursimit për vitin 2019.
4) Pakësuar me 940 Dollarë llogaria rrjedhëse.
5) Kredi bankare (kredi shtetërore e lehtësuar) për blerje apartamenti e marrë sipas Kontratës Tetor 2011, me vlerë 5 000 000 Lekë, me normë interesi 4%, me afat 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 277 871 Lekë ndërsa gjendja e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2019 është 4 007 333 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 508 915 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2019.
7) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 122 098 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2019.
8) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 16 Lekë në llogarinë bankare të përbashkët.
9) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 350 000 Lekë në mjetet monetare cash për vitin 2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 277 871 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë në Tetor 2011 në vlerën 5 000 000 Lekë, për blerje apartamenti.