Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2020
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura në vlerën 1 570 352 Lekë nga paga si Ministër i Shëndetësisë dhe Mbrojtes Sociale për periudhën Janar- Dhjetor 2020.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura në vlerën 3 600 Euro nga qiraja.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this functionNuk ka
Others
1) Shtesë 538 637 Lekë në llogarinë bankare të pagës për vitin 2020.
2) Pakësuar me 1 800 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2020.
3) Shtesë 1 779 Lekë në depozitën bankare të kursimit për vitin 2020.
4) Pakësuar me 42 Dollarë llogaria rrjedhëse.
5) Kredi bankare (kredi shtetërore e lehtësuar) për blerje apartamenti e marrë sipas Kontratës Tetor 2011, me vlerë 5 000 000 Lekë, me normë interesi 4%, me afat 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 273 798 Lekë ndërsa gjendja e pashlyer e detyrimit në 31 Dhjetor 2020 është 4 041 019 Lekë.
6) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 461 111 Lekë llogaria bankare e pagës për vitin 2020.
7) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, pakësuar me 21 729 Lekë llogaria rrjedhëse për vitin 2020.
8) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 12 Lekë në llogarinë bankare të përbashkët.
9) Bashkëshorti, Z.Ermal Gjinaj, shtesë 500 000 Lekë në mjetet monetare cash për vitin 2020.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2020
expenseDesc
Shpenzuar shuma 273 798 Lekë, për shlyerjen e kësteve të kredisë së marrë në Tetor 2011 në vlerën 5 000 000 Lekë me normë interesi 4%, me afat shlyerje 360 muaj dhe me këst mujor 24 000 Lekë. Detyrimi i mbetur ende pa shlyer është 4 041 019 Lekë.