Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 485 774 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 1 989 160 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga, 4 122 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion100%
Të tjera
1) Gjendje kursime kesh, shtuar 100 000 lekë.
2) Depozituar vajzës në Itali, llogari për studime, 1 400 euro.
3) Gjendje llogarisë rrjedhëse, pakësuar me 349 293 lekë.
4) Gjendje kursime kesh, pakësuar me 2 800 000 lekë, për likujdim kontratë porosie ap. banimi.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 5 287 883 lekë për kredi bankare për blerje ap. banimi marrë më 29.04.2017 me principal 6 700 000 lekë dhe afat shlyerje 13 vjet.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -1 734 167 lekë për kredi bankare për blerje ap. banimi marrë më 29.04.2017 me principal 6 700 000 lekë dhe afat shlyerje 13 vjet.