Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblime, 1 485 774 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 1 989 160 lekë.
2) Vajza, të ardhura nga paga, 4 122 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function100%
Others
1) Gjendje kursime kesh, shtuar 100 000 lekë.
2) Depozituar vajzës në Itali, llogari për studime, 1 400 euro.
3) Gjendje llogarisë rrjedhëse, pakësuar me 349 293 lekë.
4) Gjendje kursime kesh, pakësuar me 2 800 000 lekë, për likujdim kontratë porosie ap. banimi.
5) Detyrime të papaguara në vlerën 5 287 883 lekë për kredi bankare për blerje ap. banimi marrë më 29.04.2017 me principal 6 700 000 lekë dhe afat shlyerje 13 vjet.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Detyrime të paguara në vlerën -1 734 167 lekë për kredi bankare për blerje ap. banimi marrë më 29.04.2017 me principal 6 700 000 lekë dhe afat shlyerje 13 vjet.