Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME




DEKLARATA FILLESTARE





TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Bashkie 681 405 lekë.
Të ardhura nga Bonuse
1) Të ardhura nga bonusi për transportin si Kryetar Bashkie 300 000 lekë.
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 23 700 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja: të ardhurat nga paga 499 134 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga shitja e dy automjeteve në pronësi 100% të Z. Çela përkatësisht në vlerat 2 150 000 lekë dhe 900 000 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion148%
Të tjeraNuk ka