Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe shpërblimet si kryetar Bashkie 1 218 076 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 144 000 lekë
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si drejtore filial banke, Kukës 1 295 400 lekë.
2) Djali, Altin Halilaj, paga si drejtues ligjor i firmës "Luma", 580 700 lekë.
3) Djali Genti Halilaj, paga si drejtues i Zyrës së Punës, Kukës, me dieta dhe disbursim, 1 173 320 lekë.
4) Djali Syrja Halilaj, paga dhe të ardhura në llog., 1 901 700 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Të ardhura nga shitja e autoveturës, 3 000 euro.
2) Overdraft në emër të Altin Halilaj, 20 000 euro.
3) Ekzekutim vendim gjyqësor, datë 30.09.2006, 4 111 438 lekë.
4) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiarë të pashlyer - 336 383 lekë , e marrë në datën 12. 05. 2000 me principal 2.5 milion lekë, afat shlyerje 15 vjet, interes bazë 3%.
5) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë fillestare 4 111 438, detyrimi financiar i pashlyer 0.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Blerje shtëpie në Tiranë, sip. 108 m2