Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe shpërblimet si kryetar Bashkie 1 218 076 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 144 000 lekë
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si drejtore filial banke, Kukës 1 295 400 lekë.
2) Djali, Altin Halilaj, paga si drejtues ligjor i firmës "Luma", 580 700 lekë.
3) Djali Genti Halilaj, paga si drejtues i Zyrës së Punës, Kukës, me dieta dhe disbursim, 1 173 320 lekë.
4) Djali Syrja Halilaj, paga dhe të ardhura në llog., 1 901 700 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e autoveturës, 3 000 euro.
2) Overdraft në emër të Altin Halilaj, 20 000 euro.
3) Ekzekutim vendim gjyqësor, datë 30.09.2006, 4 111 438 lekë.
4) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë detyrimi financiarë të pashlyer - 336 383 lekë , e marrë në datën 12. 05. 2000 me principal 2.5 milion lekë, afat shlyerje 15 vjet, interes bazë 3%.
5) Kredi në bankë të nivelit të dytë me vlerë fillestare 4 111 438, detyrimi financiar i pashlyer 0.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Blerje shtëpie në Tiranë, sip. 108 m2