Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga pagesa si pedagog me kohë të pjesshme në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, 3 500 euro.
2) Të ardhura nga paga si dekan, 633 883 lekë.
3) Të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 89 760 lekë.
4) Të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin Mjekësor, Tiranë, 49 962 lekë.
5) Të ardhura nga paga si profesor në Universitetin e Tiranës, 917 518 lekë.
6) Të ardhura nga puna si profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 490 euro.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Edlira Koni, të ardhura nga aktiviteti privat farmaci, fitimi neto (1 janar - 31 dhjetor 2016.), 1 539 422 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 118 989.67 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin Mjekësor, Tiranë, 104 854 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si profesor në Universitetin e Tiranës, 665 918.68 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në Comercial Bank, Tetovë, Maqedoni nga puna si profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 490 euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga pagat, 4 801 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga biznesi, 34 679 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, detyrimi për blerjen e një ap. banimi me sip. 219 m2 në Njësinë Administrative Lundër, pranë TEG, Tiranë më 09.03.2016 për të cilin nuk është paguar asnjë këst. Detyrimi i shlyer 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 160 000 euro.
8) Djali, Z. Aldo Koni, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga bursa e studentit më 31.12.2016
9) Djali, Z. Aldo Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga bursa e studentit 17 800 lekë.
10) Vajza, Znj. Irisa Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga kursimet familjare, 6 0033 euro.
11) Vajza, Znj. Irisa Koni, gjendja e llogarisë në Banca Populare di Sondrio, Milano, Itali, të ardhura burse nga Universiteti Politeknik, Milano, 3 577.86 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka