Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga pagesa si pedagog me kohë të pjesshme në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Maqedoni, 3 500 euro.
2) Të ardhura nga paga si dekan, 633 883 lekë.
3) Të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 89 760 lekë.
4) Të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin Mjekësor, Tiranë, 49 962 lekë.
5) Të ardhura nga paga si profesor në Universitetin e Tiranës, 917 518 lekë.
6) Të ardhura nga puna si profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 490 euro.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Znj. Edlira Koni, të ardhura nga aktiviteti privat farmaci, fitimi neto (1 janar - 31 dhjetor 2016.), 1 539 422 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin "Aleksandër Xhuvani", Elbasan, 118 989.67 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si pedagog i ftuar në Universitetin Mjekësor, Tiranë, 104 854 lekë.
3) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga si profesor në Universitetin e Tiranës, 665 918.68 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në Comercial Bank, Tetovë, Maqedoni nga puna si profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, 490 euro.
5) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga pagat, 4 801 lekë.
6) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga biznesi, 34 679 lekë.
7) Bashkëshortja, Znj. Edlira Koni, detyrimi për blerjen e një ap. banimi me sip. 219 m2 në Njësinë Administrative Lundër, pranë TEG, Tiranë më 09.03.2016 për të cilin nuk është paguar asnjë këst. Detyrimi i shlyer 0 euro, detyrimi i mbetur pashlyer, 160 000 euro.
8) Djali, Z. Aldo Koni, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga bursa e studentit më 31.12.2016
9) Djali, Z. Aldo Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga bursa e studentit 17 800 lekë.
10) Vajza, Znj. Irisa Koni, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë më 31.12.2016, të ardhura nga kursimet familjare, 6 0033 euro.
11) Vajza, Znj. Irisa Koni, gjendja e llogarisë në Banca Populare di Sondrio, Milano, Itali, të ardhura burse nga Universiteti Politeknik, Milano, 3 577.86 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka