Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga dhe angazhime të tjera institucionale si zv/rektor i Universitetit të Sporteve të Tiranës, 1 459 165 lekë.
2) Të ardhura si staf akademik i jashtëm pranë Universitetit të Elbasanit, 153 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si anëtar i Komitetit Ekzekutiv pranë Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, 10 200 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e një depozite bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 10.04.2015, dhuruar nga prindërit, shtuar me 59 800 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 2 659 800 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 18.07.2014, shtuar me 344 euro, gjendja në fund të vitit 2016, 27 344 euro.
3) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 04.06.2014, dhuratë nga prindërit dhe kursime personale, shtuar me 40 925 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 697 672 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, shtuar me 865 789 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 1 100 788 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka