Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga dhe angazhime të tjera institucionale si zv/rektor i Universitetit të Sporteve të Tiranës, 1 459 165 lekë.
2) Të ardhura si staf akademik i jashtëm pranë Universitetit të Elbasanit, 153 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si anëtar i Komitetit Ekzekutiv pranë Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, 10 200 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e një depozite bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 10.04.2015, dhuruar nga prindërit, shtuar me 59 800 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 2 659 800 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 18.07.2014, shtuar me 344 euro, gjendja në fund të vitit 2016, 27 344 euro.
3) Gjendja e depozitës bankare në një bankë të nivelit të dytë, krijuar më 04.06.2014, dhuratë nga prindërit dhe kursime personale, shtuar me 40 925 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 697 672 lekë.
4) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, të ardhura nga paga, shtuar me 865 789 lekë, gjendja në fund të vitit 2016, 1 100 788 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka