Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 2 184 261 Lekë nga paga si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës pranë Bankës së Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 1 397 421 Lekë nga paga si pedagog pranë Fakultetit të Ekonomisë, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 8 500 Lekë nga ILDKPKI-së.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura në vlerën 14 000 lekë nga interesat bankare të depozitës për vitin 2018.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shtesë 927 930 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës.
2) Pronar në masën 100% të një automjeti Volkswagen Tiguan të blerë në shumën 12 184 Euro (çmimi) plus 317 214 Lekë për shpenzime doganore.
3) Llogari bankare me gjendje 2 322 Euro.
4) Shtesë 14 000 Lekë në depozitën bankare me burim të ardhura nga interesat.
5) Llogari rrjedhëse me gjendje 80 Lekë në 31.12.2018, e pandryshuar nga deklarimi i vitit 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shumën 12 184 Euro (çmimi) plus 317 214 Lekë (shpenzime doganore) për blerjen e automjetit të tipit Volkswagen Tiguan në vitin 2018.