Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2018
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 2 184 261 Lekë nga paga si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës pranë Bankës së Shqipërisë.
2) Të ardhura në vlerën 1 397 421 Lekë nga paga si pedagog pranë Fakultetit të Ekonomisë, Tiranë.
3) Të ardhura në vlerën 8 500 Lekë nga ILDKPKI-së.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura në vlerën 14 000 lekë nga interesat bankare të depozitës për vitin 2018.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shtesë 927 930 Lekë në llogarinë rrjedhëse të pagës.
2) Pronar në masën 100% të një automjeti Volkswagen Tiguan të blerë në shumën 12 184 Euro (çmimi) plus 317 214 Lekë për shpenzime doganore.
3) Llogari bankare me gjendje 2 322 Euro.
4) Shtesë 14 000 Lekë në depozitën bankare me burim të ardhura nga interesat.
5) Llogari rrjedhëse me gjendje 80 Lekë në 31.12.2018, e pandryshuar nga deklarimi i vitit 2017.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2018
expenseDesc
Shpenzuar shumën 12 184 Euro (çmimi) plus 317 214 Lekë (shpenzime doganore) për blerjen e automjetit të tipit Volkswagen Tiguan në vitin 2018.