Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga puna në Universitetin e Tiranës, 1 312 884 lekë.
2) Të ardhura nga konsulenca, 4 795 385 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura si Anëtar i Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 2 003 915 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa Bono Thesari, 4 147 881 lekë.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qira, 2 600 euro.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneTë ardhura nga dividentë në IFIS, 874 065 lekë.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Djali, të ardhura nga paga, 940 981 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 1 434 384 lekë.
3) Djali, të ardhura nga kompania e sigurimit të jetës si rimbursim për shpenzime spitalore, 2 356 340 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion674%
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 1 500 lekë, pjesa takuese 100%.
2) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 443 647 lekë, pjesa takuese 100%.
3) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 22 euro, pjesa takuese 100%.
4) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 2 887 euro, pjesa takuese 50%.
5) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 360 euro, pjesa takuese 100%.
6) Gjendje e Bonove të Thesarit, pakësuar me 4 147 881 lekë, pjesa takuese 100%.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -65 125 euro për një kredi bankare për blerje ap. në Tiranë me principal 66 000 euro.
2) Detyrime të paguara në vlerën -215 960 lekë për blerjen e tokës shtesë në Dhërmi më 10.05.2013.