Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga puna në Universitetin e Tiranës, 1 312 884 lekë.
2) Të ardhura nga konsulenca, 4 795 385 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura si Anëtar i Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 2 003 915 lekë.
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa Bono Thesari, 4 147 881 lekë.
Incomes from RentTë ardhura nga qira, 2 600 euro.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesTë ardhura nga dividentë në IFIS, 874 065 lekë.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Djali, të ardhura nga paga, 940 981 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 1 434 384 lekë.
3) Djali, të ardhura nga kompania e sigurimit të jetës si rimbursim për shpenzime spitalore, 2 356 340 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function674%
Others
1) Gjendje e llogarisë bankare, pakësuar me 1 500 lekë, pjesa takuese 100%.
2) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 443 647 lekë, pjesa takuese 100%.
3) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 22 euro, pjesa takuese 100%.
4) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 2 887 euro, pjesa takuese 50%.
5) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 360 euro, pjesa takuese 100%.
6) Gjendje e Bonove të Thesarit, pakësuar me 4 147 881 lekë, pjesa takuese 100%.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën -65 125 euro për një kredi bankare për blerje ap. në Tiranë me principal 66 000 euro.
2) Detyrime të paguara në vlerën -215 960 lekë për blerjen e tokës shtesë në Dhërmi më 10.05.2013.