Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga mësimdhënia në UT, 1 300 000 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin Marin Barleti, 400 000 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga honorare si Anëtare e Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 1 700 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 300 000 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga qira, 19 000 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura nga vendimi gjyqësor i datës 22.05.2014, 1 600 000 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e veturës tip ML, 13 000 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion401%
Të tjera
1) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 1 600 000 lekë.
2) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar në 5 000 euro.
3) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar në 4 000 euro.
4) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar në 10 000 euro.
5) Bashkëshorti, legalizuar dy dyqane me sip. 80 dhe 85 m2 sipas akt-marrëveshjes me shoqërinë Hawai shpk, 196 000 dollarë, pjesa takuese 100%.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka