Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga mësimdhënia në UT, 1 300 000 lekë.
2) Të ardhura nga mësimdhënia në Universitetin Marin Barleti, 400 000 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura nga honorare si Anëtare e Këshillit Mbikqyrës së Bankës së Shqipërisë, 1 700 000 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura nga pensioni, 300 000 lekë.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga qira, 19 000 euro.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura nga vendimi gjyqësor i datës 22.05.2014, 1 600 000 lekë.
2) Të ardhura nga shitja e veturës tip ML, 13 000 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function401%
Others
1) Gjendje e llogarisë bankare, shtuar me 1 600 000 lekë.
2) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, pakësuar në 5 000 euro.
3) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar në 4 000 euro.
4) Bashkëshorti, gjendje e llogarisë bankare, shtuar në 10 000 euro.
5) Bashkëshorti, legalizuar dy dyqane me sip. 80 dhe 85 m2 sipas akt-marrëveshjes me shoqërinë Hawai shpk, 196 000 dollarë, pjesa takuese 100%.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2015
expenseDesc
Nuk ka