Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 803 813 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura nga interesa depozite, 138 dollar.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse në Këshillin e Qarkut Durrës, Janar – Mars 2016, 112 139 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse në Drejtorinë e Formimit Profesional Publik Durrës, Korrik – Dhjetor 2016, 257 436 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga vendim i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës për prishje të kontratës së punës, 623 000 lekë.
4) Vajza, Ornela, të ardhura nga Fondi i Ekselencës në Fakultetin e Drejtësisë, 51 318 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëTë ardhura nga shitje automjeti më 15.01.2016, 970 000 lekë.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion101%
Të tjera
1) Gjendje kursime cash, 6 500 euro.
2) Gjendje llogari bankare, 47 211 lekë.
3) Gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor, 52 988 dollar.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, më 31 dhjetor, 6 074 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Blerë më 01.02.2016 veturë, -10 084 euro.