Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si deputet, 2 803 813 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura nga interesa depozite, 138 dollar.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse në Këshillin e Qarkut Durrës, Janar – Mars 2016, 112 139 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si punonjëse në Drejtorinë e Formimit Profesional Publik Durrës, Korrik – Dhjetor 2016, 257 436 lekë.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga vendim i Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës për prishje të kontratës së punës, 623 000 lekë.
4) Vajza, Ornela, të ardhura nga Fondi i Ekselencës në Fakultetin e Drejtësisë, 51 318 lekë.
Payments received for obligations from third partiesTë ardhura nga shitje automjeti më 15.01.2016, 970 000 lekë.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function101%
Others
1) Gjendje kursime cash, 6 500 euro.
2) Gjendje llogari bankare, 47 211 lekë.
3) Gjendje depozitë bankare më 31 dhjetor, 52 988 dollar.
4) Bashkëshortja, gjendje llogari bankare, më 31 dhjetor, 6 074 lekë.