Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga pranë AKBN, 1 302 299 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshShpërblime si anëtare e Grupit të Oponencës Teknike pranë AKBN, 319 357 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura nga qira dyqanesh, 80 000 lekë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshorti, të ardhura nga paga, 960 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshorti, transferuar në depozitë bankare të bashkëshortes, 30 000 euro, nga arkëtimi i këstit të parë nga shitja ap.banimi me sip. 62 m2 në Tiranë për shumën 60 000 euro, pjesa takuese 33.3%.
2) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 50 000 lekë.
3) Djali, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 251 434 lekë.