Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2015
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga pranë AKBN, 1 302 299 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsShpërblime si anëtare e Grupit të Oponencës Teknike pranë AKBN, 319 357 lekë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura nga qira dyqanesh, 80 000 lekë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshorti, të ardhura nga paga, 960 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshorti, transferuar në depozitë bankare të bashkëshortes, 30 000 euro, nga arkëtimi i këstit të parë nga shitja ap.banimi me sip. 62 m2 në Tiranë për shumën 60 000 euro, pjesa takuese 33.3%.
2) Gjendja e llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 50 000 lekë.
3) Djali, gjendja e llogarisë depozitë në një bankë të nivelit të dytë, 251 434 lekë.