Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga në Policinë e Shtetit, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 1 370 147 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareTë ardhura nga paga në Drejtorinë e Policisë, Qarku Kukës (pagë bashkëshorte), për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 168 432 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page, në një bankë të nivelit të dytë, në 31.12.2016, 144 954 lekë.
2) Bashkëshortja, znj. Alketa Vatoci, gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 271 458 lekë.
3) Kredi bankare për shtëpi në një bankë të nivelit të dytë marrë në 26.08.2011, 2 500 000 lekë, me afat 240 muaj, këst mujor 15 100 lekë. Shuma e shlyer 181 794 lekë, detyrimi financiar i pashlyer 2 023 746 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka