Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga në Policinë e Shtetit, për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 1 370 147 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of Boards
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateTë ardhura nga paga në Drejtorinë e Policisë, Qarku Kukës (pagë bashkëshorte), për periudhën 01.01.2016 - 31.12.2016, 168 432 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page, në një bankë të nivelit të dytë, në 31.12.2016, 144 954 lekë.
2) Bashkëshortja, znj. Alketa Vatoci, gjendja e llogarisë rrjedhëse, llogari page në një bankë të nivelit të dytë në 31.12.2016, 271 458 lekë.
3) Kredi bankare për shtëpi në një bankë të nivelit të dytë marrë në 26.08.2011, 2 500 000 lekë, me afat 240 muaj, këst mujor 15 100 lekë. Shuma e shlyer 181 794 lekë, detyrimi financiar i pashlyer 2 023 746 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka