Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si Drejtor i Policisë së Shtetit, 1 533 692 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Alketa Çako, të ardhura nga paga në Autoritetin Shëndetësor Rajonal dhe në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, 630 201 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Ndryshim Pasurie përmes Zgjidhjes së Kontratës Noteriale me objekt pronotim apartamenti në Durrës dhe kthim I të drejtave dhe detyrimeve në gjendje fillestare. Vlera e detyrimit të kthyer 32 773 euro. Ky ndryshim pasuror krijon gjendje Cash prej 30 000 euro.
2) Ndryshim Pasurie nga Shitje Automjeti përmes kontratës noteriale tek një person fizik. Vlera e shitjes 7 000 euro. Nga shtija krijohet gjendja Cash prej 7 000 euro.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendje në llogari bankare çelur për kalim pagash 738 751 lekë.
2) Gjendje Cash 37 000 euro e krijuar nga efekte të kontratave noteriale të vitit përkatësisht kontrata për zgjidhje marrëveshje pronotim apartamenti dhe kontrata shitblerje makine.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka