Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si Drejtor i Policisë së Shtetit, 1 533 692 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, Alketa Çako, të ardhura nga paga në Autoritetin Shëndetësor Rajonal dhe në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, 630 201 lekë.
Payments received for obligations from third parties
1) Ndryshim Pasurie përmes Zgjidhjes së Kontratës Noteriale me objekt pronotim apartamenti në Durrës dhe kthim I të drejtave dhe detyrimeve në gjendje fillestare. Vlera e detyrimit të kthyer 32 773 euro. Ky ndryshim pasuror krijon gjendje Cash prej 30 000 euro.
2) Ndryshim Pasurie nga Shitje Automjeti përmes kontratës noteriale tek një person fizik. Vlera e shitjes 7 000 euro. Nga shtija krijohet gjendja Cash prej 7 000 euro.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendje në llogari bankare çelur për kalim pagash 738 751 lekë.
2) Gjendje Cash 37 000 euro e krijuar nga efekte të kontratave noteriale të vitit përkatësisht kontrata për zgjidhje marrëveshje pronotim apartamenti dhe kontrata shitblerje makine.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka