Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto të vitit me vlerë 816 241,75 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vorë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhënies
1) Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e pagës si Kryetar Bashkie, 40,41 Lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale, 1,19 Euro.
Të ardhura QiradhënieTë ardhura me vlerë 1 590 976 Lekë, realizuar nga dhënia me qira e dyqaneve dhe shtëpisë.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/Aksione
1) Të ardhura nga dividendi i tërhequr nga AgroBlend Sh.p.k me vlerë 1 896 434 Lekë, kaluar në llogarie e pagës së bashkëshortes pranë Alpha Bank.
2) Të ardhura nga dividendi i tërhequr nga AgroBlend Sh.p.k me vlerë 153 000 Lekë, kaluar te llogaria personale e bashkëshortes pranë Tirana Bank.
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja Znj.Hava Ismaili, të ardhura me vlerë 2 581 654,22 Lekë nga veprimtaria e shitjeve online, në llogarinë personale pranë Tirana Bank.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 1 425 089 Lekë nga paga si administratore e AgroBlend Sh.p.k.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale, 21,55 Lekë.
4) I biri Z. Bledian Ismaili, të ardhura neto të vitit me vlerë 756 069,6 Lekë nga paga si punonjës i AgroBlend Sh.p.k.
5) I biri Z. Bledian Ismaili, të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale të të birit, 20,01 Lekë.
6) I biri, Z. Ender Ismaili, të ardhura me vlerë 1 354,68 Euro nga Hillside sports, në llogarinë e pagës.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të Tretë
1) Të ardhura me vlerë 56 929,8 Euro nga shitja e pronës tip garazhd, pasqyruar në llogarinë personale të bashkëshortes pranë BKT.
2) Të ardhura me vlerë 26 850 Euro nga shitja e pronës tip apartament, vlera e shitjes të së cilit është 53 200 Euro dhe pjesa e mbetur prej 26 350 Euro arkëtohet në Janar 2018. Të ardhurat janë pasqyruar në llogarinë personale të subjektit pranë Raiffeisen Bank, e hapur në Maj 2017.
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Shitja e pasurisë tip truall me vlerë 6 024 653 Lekë, për tu arkëtuar në Shkurt 2018 në llogarinë personale të subjektit pranë Raiffeisen Bank.
2) I biri Z. Bledian Ismaili, pakësim i llogarisë të pagës me 850 000 Lekë nga tërheqjet .
3) I biri Z. Ender Ismaili, pakësim i llogarisë të pagës me 11 000 Euro nga tërheqjet.
4) Është hapur llogari rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank në 3 Maj 2017, gjendja e së cilës është 26 851,19 Euro.
5) Depozitim me vlerë 4 000 Euro në llogarinë e të birit Z.Bledian Ismaili, pranë Raiffeisen Bank.
6) I biri Z. Ender Ismaili, gjendje e llogarisë bankare pranë Barclays Bank në Londër me vlerë 578,68 GBP, hapur në Tetor 2017 me të ardhurat e familjes për të mbuluar shpenzimet e studimeve pasuniversitare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka