Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto të vitit me vlerë 816 241,75 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Vorë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interests
1) Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë e pagës si Kryetar Bashkie, 40,41 Lekë.
2) Të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale, 1,19 Euro.
Incomes from RentTë ardhura me vlerë 1 590 976 Lekë, realizuar nga dhënia me qira e dyqaneve dhe shtëpisë.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from Shares
1) Të ardhura nga dividendi i tërhequr nga AgroBlend Sh.p.k me vlerë 1 896 434 Lekë, kaluar në llogarie e pagës së bashkëshortes pranë Alpha Bank.
2) Të ardhura nga dividendi i tërhequr nga AgroBlend Sh.p.k me vlerë 153 000 Lekë, kaluar te llogaria personale e bashkëshortes pranë Tirana Bank.
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja Znj.Hava Ismaili, të ardhura me vlerë 2 581 654,22 Lekë nga veprimtaria e shitjeve online, në llogarinë personale pranë Tirana Bank.
2) Bashkëshortja, të ardhura neto të vitit me vlerë 1 425 089 Lekë nga paga si administratore e AgroBlend Sh.p.k.
3) Bashkëshortja, të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale, 21,55 Lekë.
4) I biri Z. Bledian Ismaili, të ardhura neto të vitit me vlerë 756 069,6 Lekë nga paga si punonjës i AgroBlend Sh.p.k.
5) I biri Z. Bledian Ismaili, të ardhura nga interesat bankare në llogarinë personale të të birit, 20,01 Lekë.
6) I biri, Z. Ender Ismaili, të ardhura me vlerë 1 354,68 Euro nga Hillside sports, në llogarinë e pagës.
Payments received for obligations from third parties
1) Të ardhura me vlerë 56 929,8 Euro nga shitja e pronës tip garazhd, pasqyruar në llogarinë personale të bashkëshortes pranë BKT.
2) Të ardhura me vlerë 26 850 Euro nga shitja e pronës tip apartament, vlera e shitjes të së cilit është 53 200 Euro dhe pjesa e mbetur prej 26 350 Euro arkëtohet në Janar 2018. Të ardhurat janë pasqyruar në llogarinë personale të subjektit pranë Raiffeisen Bank, e hapur në Maj 2017.
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Shitja e pasurisë tip truall me vlerë 6 024 653 Lekë, për tu arkëtuar në Shkurt 2018 në llogarinë personale të subjektit pranë Raiffeisen Bank.
2) I biri Z. Bledian Ismaili, pakësim i llogarisë të pagës me 850 000 Lekë nga tërheqjet .
3) I biri Z. Ender Ismaili, pakësim i llogarisë të pagës me 11 000 Euro nga tërheqjet.
4) Është hapur llogari rrjedhëse pranë Raiffeisen Bank në 3 Maj 2017, gjendja e së cilës është 26 851,19 Euro.
5) Depozitim me vlerë 4 000 Euro në llogarinë e të birit Z.Bledian Ismaili, pranë Raiffeisen Bank.
6) I biri Z. Ender Ismaili, gjendje e llogarisë bankare pranë Barclays Bank në Londër me vlerë 578,68 GBP, hapur në Tetor 2017 me të ardhurat e familjes për të mbuluar shpenzimet e studimeve pasuniversitare.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc
Nuk ka