Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 1 190 486 Lekë nga paga neto si Kryetar i Bashkisë Lushnje për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 120 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë.
3) Të ardhura në vlerën 360 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të transportit.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredi bankare të marrë në 04.03.2008 në shumën 183 000 Euro me afat 20 vjet dhe me këst mujor 1 256.11 Euro. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 15 950 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 99 475.05 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 15 950 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare në shumën 183 000 Euro të marrë në 04.03.2008 me afat 20 vjet.