Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura neto në vlerën 1 190 486 Lekë nga paga neto si Kryetar i Bashkisë Lushnje për periudhën 01.01.2019-31.12.2019.
2) Të ardhura në vlerën 120 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të telefonisë.
3) Të ardhura në vlerën 360 000 Lekë si rimbursime të shpenzimeve të transportit.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKredi bankare të marrë në 04.03.2008 në shumën 183 000 Euro me afat 20 vjet dhe me këst mujor 1 256.11 Euro. Detyrimi i likuiduar në vitin 2019 është 15 950 Euro ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 99 475.05 Euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 15 950 Euro si shlyerje të kësteve të kredisë bankare në shumën 183 000 Euro të marrë në 04.03.2008 me afat 20 vjet.