Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2013
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si Kryetar Komune 745 563 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut 143 055 lekë.
2) Të ardhura si anëtar i Këshillit Drejtues të FSHZH 31 446 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura Qiradhënie
1) Të ardhura nga dhënia me qira e apartamentit në Tiranë, me sip 116.3 m2 në vlerën 4 500 euro. Deklaruar pagimi i tatimit përkatës.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individuale
1) Të ardhura nga aktiviteti i bletë-rritjes 300 000 lekë.
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion248%
Të tjera
1) Marrë kredi bankare për llogari të vëllait në vlerën 43 000 euro nëpërmjet "Marrëveshjes siguruese".
2) Dhënie kredi vëllait në vlerën 2 000 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2013
expenseDesc

1) Detyrime të paguara në vlerën 20 000 euro për kredinë e marrë vëllait në vitin 2009.