Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 225 912 lekë neto.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë Bordesh
1) Të ardhura nga angazhimi si ekspert në programin e trajnimit vazhdues të Shkollës së Magjistraturës, 67 875 lekë.
2) Të ardhura nga angazhimi si ekspert i qendrës 'L.I.S.T', në kuadër të projektit 'Online Portal for Legal Professionals', financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës, 1 074 219 lekë neto.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, znj. Megi Metalla, të ardhura nga paga si specialiste në Departamentin e Administratës Publike (DAP) për periudhën 25.02.2014 - 31.12.2016, shuma 1 771 919 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e kursimeve, 200 000 lekë të cilat i shtohen shumës prej 500 000 lekësh të mbetura nga kursimet deri në vitin 2015 nga ku 720.84 euro, 10 dollarë, 4 721.84 lekë dhe 5 079 lekë në llogari të ndryshme bankare dhe pjesa tjetër cash.
2) Kredi bankare në kushte lehtësuese në shumën 5 000 000 lekë për 30 vjet, me interes 4 %, këst mujor 24 000 lekë sipas kontratës dt. 22.09.2011. Detyrimi i shlyer, 288 355.51 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 4 506 575.72 lekë.
3) Bashkëshortja, znj. Megi Metalla, pronare me 100 % e një autoveture tip 'Peugeot 208, vlera 12 500 euro. (Makina është blerë me: 845 000 lekë të ardhura nga ekzekutimi i një vendimi të Gjykatës së Shkallës së Parë Administrative lënë pjesërisht në fuqi nga vendimi i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; 1 800 euro nga shitja e makinës së familjes tip 'Mercedes Benz'; nga kursimet si dhe kontributi i ekonomisë familjare para martese.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Nuk ka