Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 385 695 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Blerta Doçi, të ardhura nga paga si përgjegjëse e Sektorit të Çështjeve Shoqërore në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, 840 667 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Blerta Doçi, të ardhura nga dieta dhënë në kuadër të një vizite studimore në UK, financuar nga EU Twinning Project Al 13 IB JH01, 1 020 euro.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, 63 077 lekë, pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten.
2) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë 10 000 euro, gjendja totale 22 631.37 euro, pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten. Këto të ardhura janë nga kredia e marrë në të njëjtën bankë më 14.01.2012.
3) Gjendja cash, pakësim 10 000 euro, gjendja totale 0 euro.
4) Kredi bankare dhe hipotekë marrë në Raiffeisen Bank më 14.01.2012 në shumën 50 000 euro për përmbushjen e nevojave familjare, me afat 144 muaj, normën interesi 4 % dhe këst mujor 437.76 euro. Detyrimi i shlyer gjatë vitit 2016 është 3 874.41 euro principal plus 1 378.71 euro interes, detyrimi i mbetur pashlyer, 32 356.66 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime në shumën 5 253.12 euro për shlyerjen e kredisë marrë më 14.01.2012.