Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë, 1 385 695 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Blerta Doçi, të ardhura nga paga si përgjegjëse e Sektorit të Çështjeve Shoqërore në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, 840 667 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Blerta Doçi, të ardhura nga dieta dhënë në kuadër të një vizite studimore në UK, financuar nga EU Twinning Project Al 13 IB JH01, 1 020 euro.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, 63 077 lekë, pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten.
2) Gjendja e llogarisë bankare në Raiffeisen Bank, shtesë 10 000 euro, gjendja totale 22 631.37 euro, pjesë e regjimit martesor, 50 % me 50 % me bashkëshorten. Këto të ardhura janë nga kredia e marrë në të njëjtën bankë më 14.01.2012.
3) Gjendja cash, pakësim 10 000 euro, gjendja totale 0 euro.
4) Kredi bankare dhe hipotekë marrë në Raiffeisen Bank më 14.01.2012 në shumën 50 000 euro për përmbushjen e nevojave familjare, me afat 144 muaj, normën interesi 4 % dhe këst mujor 437.76 euro. Detyrimi i shlyer gjatë vitit 2016 është 3 874.41 euro principal plus 1 378.71 euro interes, detyrimi i mbetur pashlyer, 32 356.66 euro.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc
Shpenzime në shumën 5 253.12 euro për shlyerjen e kredisë marrë më 14.01.2012.