Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura në vlerën 1 870 434 Lekë nga paga neto, paga 13-të, orët jashtë orarit si Gjyqtar dhe Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.
2) Të ardhura në vlerën 296 467 Lekë nga shpërblimet si pedagog i jashtëm, përgjegjës stazhi dhe si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.
3) Të ardhura në vlerën 57 014 Lekë nga shpërblimet si pedagog i jashtëm në Programin e Studimeve Master pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Universitetin Jopublik “Albanian University”, Tiranë.
4) Të ardhura në vlerën 1 600 Euro nga angazhimi si ekspert në hartimin e manualit mbi "trafikimin e qenieve njërëzore" pranë Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europe OSBE, prezenca në Shqipëri.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura në vlerën 32 087 Lekë nga honoraret si anëtar Bordi drejtues të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 16 871 Euro nga paga dhe dietat pranë Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë, prezenca në Shqipëri (OSBE).
2) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 187 837 Lekë nga aktiviteti privat me objekt aktiviteti “Shërbime noteriale”, Tiranë.
3) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 2 034 Dollarë nga shërbimet e konsulencës për Kombet e Bashkuara, “United Nations Office onF Drugs and Crime” (UNODC), Austri.
4) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 1 000 Euro nga shërbimet e konsulencës për "Cabinet Office"- Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjeraKredi bankare për blerje banese në shumën 5 000 000 Lekë të marrë pranë Raiffeisen Bank (Kontratës Nr.6857 Rep.1974 Kol) me afat 300 muaj (22.12.2005-24.12.
2030) me normë interesi 3% dhe me këst mujor 23 710.57 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 284 520 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur është 3 043 679 Lekë


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2017
expenseDesc

1) Shpenzuar shuma 284 520 Lekë si shlyerje të kësteve të kredisë bankare të marrë pranë Raiffeisen Bank në shumën 5 000 000 Lekë për blerje banese në vitin 2005.
2) Shpenzuar shuma 2 700 Euro për shkollimin e fëmijës për vitin Shkollor 2017-2018 në sistemin arsimor 9-Vjeçar (klasa e parë).