Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura në vlerën 1 870 434 Lekë nga paga neto, paga 13-të, orët jashtë orarit si Gjyqtar dhe Kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë.
2) Të ardhura në vlerën 296 467 Lekë nga shpërblimet si pedagog i jashtëm, përgjegjës stazhi dhe si ekspert pranë Shkollës së Magjistraturës.
3) Të ardhura në vlerën 57 014 Lekë nga shpërblimet si pedagog i jashtëm në Programin e Studimeve Master pranë Fakultetit të Shkencave Shoqërore në Universitetin Jopublik “Albanian University”, Tiranë.
4) Të ardhura në vlerën 1 600 Euro nga angazhimi si ekspert në hartimin e manualit mbi "trafikimin e qenieve njërëzore" pranë Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Europe OSBE, prezenca në Shqipëri.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsTë ardhura në vlerën 32 087 Lekë nga honoraret si anëtar Bordi drejtues të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë.
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 16 871 Euro nga paga dhe dietat pranë Organizatës për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë, prezenca në Shqipëri (OSBE).
2) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 187 837 Lekë nga aktiviteti privat me objekt aktiviteti “Shërbime noteriale”, Tiranë.
3) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 2 034 Dollarë nga shërbimet e konsulencës për Kombet e Bashkuara, “United Nations Office onF Drugs and Crime” (UNODC), Austri.
4) Bashkëshortja, Znj.Alba Jorganxhi, të ardhura në vlerën 1 000 Euro nga shërbimet e konsulencës për "Cabinet Office"- Ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
OthersKredi bankare për blerje banese në shumën 5 000 000 Lekë të marrë pranë Raiffeisen Bank (Kontratës Nr.6857 Rep.1974 Kol) me afat 300 muaj (22.12.2005-24.12.
2030) me normë interesi 3% dhe me këst mujor 23 710.57 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 284 520 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur është 3 043 679 Lekë