Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, dhjetor 2013-gusht 2014, 1 070 471 lekë.
2) Të ardhura neto nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, gusht 2014-nëntor 2014, 455 268 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareNuk ka
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Të ardhura nga shitja e ¼ e tokës bujqësore me sip. 2 997 m2 përfituar nga babai si ish-pronar i ndërmarrjes bujqësore, 176 823 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në bankë të nivelit të dytë, 1 080 277 lekë.
3) Blerje kuotash në Fondin e Investimit pranë një banke të nivelit të dytë, 100 000 lekë.
4) Master card në një bankë të nivelit të dytë, 1 400 euro.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë, me afat 25 vjet, normë interesi 3 %, detyrimi financiar i pashlyer, 3 612 027 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka