Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, dhjetor 2013-gusht 2014, 1 070 471 lekë.
2) Të ardhura neto nga paga si gjyqtare pranë Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, gusht 2014-nëntor 2014, 455 268 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateNuk ka
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Të ardhura nga shitja e ¼ e tokës bujqësore me sip. 2 997 m2 përfituar nga babai si ish-pronar i ndërmarrjes bujqësore, 176 823 lekë.
2) Gjendja e llogarisë bankare në bankë të nivelit të dytë, 1 080 277 lekë.
3) Blerje kuotash në Fondin e Investimit pranë një banke të nivelit të dytë, 100 000 lekë.
4) Master card në një bankë të nivelit të dytë, 1 400 euro.
5) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë, me afat 25 vjet, normë interesi 3 %, detyrimi financiar i pashlyer, 3 612 027 lekë.