Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtare, 1 707 158 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshorti, të ardhura neto nga aktiviteti privat si person juridik, 1 184 172 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si administrator i një aktiviteti privat, 900 000 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga dhënia me qira e gjysmës së objektit të ndodhur në Korçë, 120 000 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga ndihma për paaftësi dhe kujdestaria mbi vajzën, 234 000 lekë.
5) Djali, bursa të përfituara në shkollën 9-vjeçare, 54 000 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro, me afat 20 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 19 037 euro.
2) Djali, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 140 898 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka