Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura nga paga si gjyqtare, 1 707 158 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshorti, të ardhura neto nga aktiviteti privat si person juridik, 1 184 172 lekë, pjesa takuese 50 %.
2) Bashkëshorti, të ardhura nga paga si administrator i një aktiviteti privat, 900 000 lekë.
3) Bashkëshorti, të ardhura nga dhënia me qira e gjysmës së objektit të ndodhur në Korçë, 120 000 lekë.
4) Bashkëshorti, të ardhura nga ndihma për paaftësi dhe kujdestaria mbi vajzën, 234 000 lekë.
5) Djali, bursa të përfituara në shkollën 9-vjeçare, 54 000 lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 25 000 euro, me afat 20 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 19 037 euro.
2) Djali, llogari bankare në një bankë të nivelit të dytë, 140 898 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka