Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 454 989 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë dhe si trajner në Shkollën e Magjistraturës, 18 226 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mjeke specialiste në QSUT, 587 420 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime si konsulente e jashtme dhe pedagoge në Albanian University, 307 916 lekë.
3) Bashkëshortja,shpërblime si konsulente e jashtme në Univers-Alb, 7 280 lekë
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 79 635 lekë.
2) Depozitë kursimi e përbashkët me bashkëshorten, në një bankë të nivelit të dytë, 500 euro.
3) Të ardhura nga shitja e automjetit “BMW”, 25 000 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë me normë interesi 3 %, detyrimi financiar i pashlyer, 3 291 671 lekë.
5) Bashkëshortja, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 19 000 euro me afat 10 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 5 726 euro.
6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 558 lekë.
7) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 376 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka