Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2014
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensations
1) Të ardhura nga paga si gjyqtar, 1 454 989 lekë.
2) Të ardhura nga paga si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Drejtësisë dhe si trajner në Shkollën e Magjistraturës, 18 226 lekë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, të ardhura nga paga si mjeke specialiste në QSUT, 587 420 lekë.
2) Bashkëshortja, të ardhura nga paga dhe shpërblime si konsulente e jashtme dhe pedagoge në Albanian University, 307 916 lekë.
3) Bashkëshortja,shpërblime si konsulente e jashtme në Univers-Alb, 7 280 lekë
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 79 635 lekë.
2) Depozitë kursimi e përbashkët me bashkëshorten, në një bankë të nivelit të dytë, 500 euro.
3) Të ardhura nga shitja e automjetit “BMW”, 25 000 lekë.
4) Kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 5 000 000 lekë me normë interesi 3 %, detyrimi financiar i pashlyer, 3 291 671 lekë.
5) Bashkëshortja, kredi bankare në një bankë të nivelit të dytë, 19 000 euro me afat 10 vjet, detyrimi financiar i pashlyer 5 726 euro.
6) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 1 558 lekë.
7) Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, 376 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2014
expenseDesc
Nuk ka