Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2016
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura nga paga si gjyqtar, 1 330 917 lekë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura nga honoraret si anëtar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, 102 000 lekë.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Besiana Hado, të ardhura nga paga neto, 1 203 777 lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Besiana Hado, të ardhura nga shpërblimet, 370 422 lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare, detyrimi i shlyer deri më 31 dhjetor 2015 është 291 661 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 5 681 710.46 lekë.
2) Kontratë pranimi mbarëvajtjeje në shkollën 9-vjeçare jopublike ‘Ylber’ me dt. 14.09.2016 të djalit në shumën 76 000 lekë, (pagesa me dy këste). Detyrimi i shlyer, 38 000 lekë, detyrimi i mbetur pashlyer, 38 000 lekë.
3) Kontratë pranimi mbarëvajtjeje në shkollën 9-vjeçare jopublike ‘Ylber’ me dt. 14.09.2016 të vajzës në shumën 76 000 lekë, (pagesa me dy këste). Detyrimi i mbetur pashlyer, 76 000 lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2016
expenseDesc

1) Shpenzime për shlyerje kredie, 291 661 lekë.
1) Shpenzime për shkollimin e djalit në shkollën 9-vjeçare jopublike ‘Ylber’, 38 000 lekë.