Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto në vlerën 1 077 256 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Malësia e Madhe për periudhën Janar – Dhjetor 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieTë ardhura neto në vlerën 153 000 Lekë nga qiradhënia e një ndërtese sipas kontratës datë 19.06.2019.
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës Familjare
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 501 600 Lekë nga paga si punonjëse pranë subjektit 3Broker Sh.a.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 402 602 Lekë nga paga si punonjëse pranë subjektit Xhon Marinaj.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 1 915 064 Lekë nga kultivimi i bimëve medicinale.
4) Djali, Z. Xhon Marinaj, të ardhura neto në vlerën 2 409 902 Lekë nga subjekti Xhon Marinaj me Nipt L82306034A me objekt aktivitieti “kreperi dhe shërbime taxi” dhe me seli në Tiranë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare në vlerën 6 000 000 Lekë, për përballimin e studimeve të djalit Mario Marinaj, të marrë sipas kontratës datë 25.06.2018 , me normë interesi bono thesari +3.5% në vit e cila që nga viti 25 do të bëhet jo më pak se 5.8% më vit. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 457 407 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 5 378 115 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga si punonjëse të subjektit 3Broker Sh.a me gjendje 501 600 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga si punonjëse të subjektit Xhon Marinaj me vlerë 402 602 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari fermeri me burim të ardhura nga kultivimi i bimëve medicinale me vlerë 1 915 064 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 457 407 Lekë si shlyerje të kësteve (principal 99 209 Lekë dhe interesa 358 198 Lekë), të kredisë bankare të marrë 25.06.2018 në shumën 6 000 000 Lekë, për përballimin e studimeve të djalit Mario Marinaj.