Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME
DEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto në vlerën 1 077 256 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Malësia e Madhe për periudhën Janar – Dhjetor 2019.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsNuk ka
Incomes from RentTë ardhura neto në vlerën 153 000 Lekë nga qiradhënia e një ndërtese sipas kontratës datë 19.06.2019.
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family Certificate
1) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 501 600 Lekë nga paga si punonjëse pranë subjektit 3Broker Sh.a.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 402 602 Lekë nga paga si punonjëse pranë subjektit Xhon Marinaj.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, të ardhura në vlerën 1 915 064 Lekë nga kultivimi i bimëve medicinale.
4) Djali, Z. Xhon Marinaj, të ardhura neto në vlerën 2 409 902 Lekë nga subjekti Xhon Marinaj me Nipt L82306034A me objekt aktivitieti “kreperi dhe shërbime taxi” dhe me seli në Tiranë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Kredi bankare në vlerën 6 000 000 Lekë, për përballimin e studimeve të djalit Mario Marinaj, të marrë sipas kontratës datë 25.06.2018 , me normë interesi bono thesari +3.5% në vit e cila që nga viti 25 do të bëhet jo më pak se 5.8% më vit. Detyrimi i likuiduar gjatë 2019 është 457 407 Lekë ndërsa gjendja e detyrimit të mbetur të pashlyer është 5 378 115 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga si punonjëse të subjektit 3Broker Sh.a me gjendje 501 600 Lekë.
3) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari bankare me burim të ardhura nga paga si punonjëse të subjektit Xhon Marinaj me vlerë 402 602 Lekë.
4) Bashkëshortja, Znj. Lindita Marinaj, llogari fermeri me burim të ardhura nga kultivimi i bimëve medicinale me vlerë 1 915 064 Lekë.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 457 407 Lekë si shlyerje të kësteve (principal 99 209 Lekë dhe interesa 358 198 Lekë), të kredisë bankare të marrë 25.06.2018 në shumën 6 000 000 Lekë, për përballimin e studimeve të djalit Mario Marinaj.