Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe ShpërblimetTë ardhura neto me vlerë 1 210 008 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Lezhë.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshNuk ka
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesTë ardhura me vlerë 5 035 Lekë nga interesat mbi depozitën pranë Union Bank, me gjendje fillestare 592 400 Lekë, interesa të maturuar me vlerë 5 924 Lekë dhe të taksuar për 888,6 Lekë.
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, të ardhura neto të vitit nga paga, 587 832 Lekë.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Bashkëshortja, shtesë me 65 523 Lekë në llogarinë e kursimit. Llogaria ka kaluar në Raiffeisen Bank nga Procredit Bank, si pasojë e mbylljes së filialit të kësaj të fundit në Lezhë. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor ka qëne 716 237 Lekë dhe në 15.03.2018 është 781 760 Lekë.
2) Bashkëshortja, nuk ka ndryshime në depozitën pranë Credins Bank, të përftuar nga shitja e pasurisë në Barbullojë-Lezhë, të deklaruar më parë.