Money and Power


TE DHENA TE PERGJITHSHME


TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2017
Category Pershkrimi dhe burimi
Incomes from Salary and other supplementary compensationsTë ardhura neto me vlerë 1 210 008 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Lezhë.
Incomes from BonusesNuk ka
Incomes from Advisor / Member of BoardsNuk ka
Incomes from bank interestsTë ardhura me vlerë 5 035 Lekë nga interesat mbi depozitën pranë Union Bank, me gjendje fillestare 592 400 Lekë, interesa të maturuar me vlerë 5 924 Lekë dhe të taksuar për 888,6 Lekë.
Incomes from RentNuk ka
Incomes from Businesses and EntrepreneurshipNuk ka
Incomes from SharesNuk ka
Incomes from Publications and CopyrightNuk ka
Incomes from Heritage RightsNuk ka
Incomes of other family members, who are part of his Family CertificateBashkëshortja, të ardhura neto të vitit nga paga, 587 832 Lekë.
Payments received for obligations from third partiesNuk ka
Annual incomes as % of incomes from salary for this function
Others
1) Bashkëshortja, shtesë me 65 523 Lekë në llogarinë e kursimit. Llogaria ka kaluar në Raiffeisen Bank nga Procredit Bank, si pasojë e mbylljes së filialit të kësaj të fundit në Lezhë. Gjendja e llogarisë në 31 Dhjetor ka qëne 716 237 Lekë dhe në 15.03.2018 është 781 760 Lekë.
2) Bashkëshortja, nuk ka ndryshime në depozitën pranë Credins Bank, të përftuar nga shitja e pasurisë në Barbullojë-Lezhë, të deklaruar më parë.