Para dhe Pushtet


TE DHENA TE PERGJITHSHME


DEKLARATA PAS LARGIMIT NGA DETYRADEKLARATA FILLESTARE

TE ARDHURA DHE ANGAZHIMET NE VEPRIMTARI PUBLIKE / PRIVATE 2019
Kategoria Pershkrimi dhe burimi
Të ardhura nga Paga dhe Shpërblimet
1) Të ardhura neto në vlerën 941 016 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Belsh
2) Të ardhura në vlerën 382 683 Lekë nga dietat për vitin 2019.
Të ardhura nga BonuseNuk ka
Të ardhura si Këshilltarë/Anëtarë BordeshTë ardhura neto në vlerën 76 500 Lekë nga shpërblimet si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan.
Të ardhura nga interesa bankare dhe të kredidhëniesNuk ka
Të ardhura QiradhënieNuk ka
Të ardhura nga Bizneset dhe Sipërmarrjet individualeNuk ka
Të ardhurat nga Ortakëri/AksioneNuk ka
Të ardhura nga Publikimet dhe e drejta e AutoritNuk ka
Të ardhura nga Çelje TrashëgimiNuk ka
Të ardhura të personave pjesë e Certifikatës FamiljareBashkëshortja, Znj. Eli Tafani, të ardhura në vlerën 625 461 Lekë nga paga si Drejtore e Kopështit Nr.1 Elbasan për vitin 2019.
Të Ardhura nga Detyrime të Shlyera nga të TretëNuk ka
Të ardhura vjetore si % ndaj të ardhurave të pagës nga ky funksion
Të tjera
1) Kredi bankare të marrë sipas Kontratës datë 08.06.2015 me vlerë 4 000 000 Lekë me këst mujor 39 820 Lekë. Detyrimi i likuiduar është 370 518 Lekë ndërsa gjendja e mbetur e detyrimit është 2 472 885 Lekë.
2) Bashkëshortja, Znj. Eli Tafani, pakësuar me 420 009 Lekë, llogarinë bankare me gjendje 551 343 Lekë në 31.12.2019.
3) Bashkëshortja, Znj. Eli Tafani, shtesë 110 000 Lekë në llogarinë bankare të hapur për shpenzime të ndryshme për Kopështin Nr.01 Elbasan. Gjendja e llogarisë është 100 000 Lekë në datë 31.12.2019.


SHPENZIME TE DEKLARUARA 2019
expenseDesc
Shpenzuar shuma 370 518 Lekë si shlyerje të kësteve (principal dhe interesa) të kredisë bankare të marrë në 08.06.2015 në shumën 4 000 000 Lekë.